Read more about the article План за възстановяване и устойчивост
Romantic adventure of young tourist couple, low angle of man and woman going uphill holding hands towards bright sunlight on hiking path in mountains

План за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост е инструмент на Европейския съюз, който ще подпомага действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, както и…

Continue ReadingПлан за възстановяване и устойчивост
Read more about the article BGLD-2.003 – ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, С КРАЕН СРОК 15.09.2021 Г.
People stacking hands together in the park

BGLD-2.003 – ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, С КРАЕН СРОК 15.09.2021 Г.

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” финансира процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст”,  в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи…

Continue ReadingBGLD-2.003 – ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, С КРАЕН СРОК 15.09.2021 Г.

BGCULTURE-2.002 – ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, С КРАЕН СРОК 23.08.2021 Г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 публикува насоки за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят…

Continue ReadingBGCULTURE-2.002 – ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, С КРАЕН СРОК 23.08.2021 Г.