You are currently viewing План за възстановяване и устойчивост
Romantic adventure of young tourist couple, low angle of man and woman going uphill holding hands towards bright sunlight on hiking path in mountains

План за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост е инструмент на Европейския съюз, който ще подпомага действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, както и опитите им да изградят по-устойчиви на шокове обществени системи и национални икономики. За да получат подкрепа, държавите членки трябва да изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да определят своите програми за реформи и инвестиции до 2026 г.

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е да способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел в проекта в него са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия.

Прочети още: https://nextgeneration.bg/14

Leave a Reply